Old times the same messy hair πŸ˜„πŸ™†πŸΎπŸ–€
by yasminchriste_ 6 days ago | via Instagram

I wouldn't wanna be anybody else πŸ€
by yasminchriste_ 1 week ago | via Instagram


Eles nascem sabendo amar, de um jeito que levamos a vida inteira para aprender β€πŸ•πŸ΅πŸŒ·πŸŒΈ
by yasminchriste_ 3 weeks ago | via Instagram

Hi there! πŸ™†πŸΎπŸ˜„πŸ¦πŸŒ·πŸŒΊπŸŒΈπŸ΅
by yasminchriste_ 3 weeks ago | via Instagram