Yay!! I got SPRZ NY Eames T-Shirts!! \o/ it’s MoMA Special Edition!! #UT #MoMA #Eames #charlesandrayeames #uniqlo #VSCO #Vscocam
by ringojyuku 1 year ago | via Instagram

普通のオーブンレンジで自作ピザを試し焼き🍕 #pizza #Homemade #vsco #vscocam
by ringojyuku 2 months ago | via Instagram

I’m in Ise Grand Shrine 🇯🇵🙏🏻🇯🇵
by ringojyuku 2 months ago | via Instagram

日本の夏って感じですね〜(´・-・`)b っでカズさんどこだろ(ぇ #福井 #敦賀湾 ##Sea #日本の夏
by ringojyuku 3 months ago | via Instagram