@shuji_mitsuru x OOE YOFUKUTEN #mitsuru_vintage
by ooe_yofukuten 5 months ago | via Instagram