SOLD | 15 Flood Street, Leichhardt #recordpricepersqm #notoncebutwice Santos Sulfaro 0402 680 861 | Frank Sulfaro 0410 645 037
by rwleichhardt 4 months ago | via Instagram