KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan Latihan Kententeraan Setia Kawan III gabungan Brunei dan United Kingdom dan Demonstrasi Kemampuan Amfibia di Kawasan Perairan Tutong dan Padang Tembak Binturan pada hari Isnin, 10 September 2018. Nota asal dalam bahasa melayu. **Sila leret ke kiri...
by infodept.bn 4 months ago | via Instagram

Pelancaran Buku Rancangan Strategik Jabatan Audit 2019-2024 BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 Januari. - Buku Rancangan Strategik Jabatan Audit 2019-2024 membarigakan maklumat terkini termasuk visi dan misi Jabatan Audit serta menetapkan perancangan lima tahun Jabatan Audit bermula dari Tahun Kewangan 2019/2020 dalam menangani cabaran masa depan kerja dalam pengauditan. Untuk...
by infodept.bn 14 hours ago | via Instagram

Perancangan Strategik MSD 2018/2019 – 2022/2023 dilancarkan BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 Januari. - Perancangan Strategik Jabatan Perkhidmatan Pengurusan 2018/2019 – 2022/2023 mengandungi maklumat terkini termasuk peranan visi dan misi Jabatan Perkhidmatan Pengurusan (MSD). Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu #brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews...
by infodept.bn 14 hours ago | via Instagram

Ahli MMN tinjau Tapak Perusahaan Perikanan MUARA, Selasa, 22 Januari. - Kearah mengetahui perkembangan dan pencapaian terkini aktiviti-aktiviti industri perikanan di negara ini, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) telah mengadakan lawatan ke beberapa lokasi tapak-tapak perusahaan perikanan di Daerah Brunei dan Muara. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita...
by infodept.bn 14 hours ago | via Instagram