KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan Latihan Kententeraan Setia Kawan III gabungan Brunei dan United Kingdom dan Demonstrasi Kemampuan Amfibia di Kawasan Perairan Tutong dan Padang Tembak Binturan pada hari Isnin, 10 September 2018. Nota asal dalam bahasa melayu. **Sila leret ke kiri...
by infodept.bn 1 week ago | via Instagram

Keprihatinan Kebawah DYMM tingkat inspirasi, motivasi guru BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 24 September. - Pameran Sambutan Hari Guru Ke-28 Tahun 2018 mempamerkan format 'seamless' dari satu bidang fokus ke bidang fokus yang lain bagi menampilkan matlamat dari setiap jabatan, unit, bahagian dan juga institusi yang ikut serta dalam pameran berkenaan....
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram

Majlis Resepsi Hari Kebangsaan Arab Saudi JERUDONG, Isnin, 24 September. - Hubungan erat di antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi bukan sahaja di peringkat kerajaan dan rakyat, malahan diperkukuhkan lagi dengan lawatan bersejarah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Penjaga Dua Masjid Suci ke...
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram

Pasukan Jabatan Ukur juara Kejohanan Bola Sepak 11 Sepasukan BERAKAS, Isnin, 24 September. - Pasukan Jabatan Ukur muncul juara pada Kejohanan Bolasepak 11 Orang Sepasukan Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bagi Tahun 2018 setelah menang bergaya menewaskan pasukan Jabatan Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Kerja Raya (JKR) dengan keputusan 4...
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram

Giat ungkayahkan inisiatif bagi kecemerlangan, kebajikan guru BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 24 September. - Ke arah memantapkan lagi kecemerlangan dan kebajikan guru di negara ini, beberapa inisiatif telah dan sedang giat diungkayahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama khususnya dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Untuk berita lanjut...
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram

Seminar perkenalkan seni bela diri Butthan BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 24 September. - Satu lagi seni bela diri, Butthan telah diperkenalkan di negara ini sejak tiga tahun lalu dan dirasmikan sebagai salah satu sukan yang berdaftar di negara ini pada bulan Mac 2018. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota:...
by infodept.bn 10 hours ago | via Instagram