Serlah bakat menulis Khat Jawi dan berpidato BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 11 September. - Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) mengadakan Majlis Penyampaian Hadiah kepada para pemenang Peraduan Menulis Khat Jawi dan Pertandingan Pidato Bahasa Inggeris sempena Mahrajan Hafl Al-Takharruj kelapan universiti berkenaan yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas...
by infodept.bn 2 months ago | via Instagram

Berangkat tiba bagi menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Ekonomi APEC 2018 PORT MORESBY, Sabtu, 17 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Port...
by infodept.bn 8 hours ago | via Instagram

Berangkat ke Papua New Guinea BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 17 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Port Moresby, Papua New...
by infodept.bn 8 hours ago | via Instagram

79 pegawai, kakitangan KHEU diraikan pada Majlis Sambutan HPA BERAKAS, Sabtu, 17 November. - Seramai 79 (33 lelaki dan 46 perempuan) pegawai dan kakitangan dari pelbagai peringkat jawatan dan jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) yang bersara pada tahun 2017 diraikan pada Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam (HPA),...
by infodept.bn 8 hours ago | via Instagram