Atlet Wushu sahut cabaran SUKMA Ke-19 BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 11 September. - Lima atlet Wushu Negara Brunei Darussalam beserta dua jurulatih dan seorang Pegawai Pengiring, Awang Mohammad Hasnan bin Haji Haris berlepas pada Ahad baru-baru ini ke Perak, Malaysia bagi menyertai Sukan Malaysia (SUKMA) Ke-19 Perak 2018 yang bakal...
by infodept.bn 1 week ago | via Instagram

Berkenan menerima mengadap isteri Ketua Menteri Sarawak BANDAR SERI BEGAWAN, 19 September. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap isteri Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Dato Hajah...
by infodept.bn 9 hours ago | via Instagram

Pameran Urusan Rumah Tangga platform tingkatkan ekonomi BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 19 September. - Tanggungjawab kaum wanita di alaf ini perlu bijak mengurus rumah tangga, supaya boleh bersaing dan seimbang dengan kemajuan global. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu #brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews #igdaily...
by infodept.bn 9 hours ago | via Instagram

Miliki sikap dan sifat 'pro-aktif' BERAKAS, Rabu, 19 September. - Pasukan-pasukan Sukan Kebangsaan diseru supaya akan sentiasa memastikan dan membuat perancangan yang lebih terperinci terhadap atlet-atlet mereka, sama ada yang dicalonkan oleh persatuan ataupun yang sudah terpilih dan tersenarai oleh Jawatankuasa Tertinggi dan Urusetia Penilaian dan Pemilihan untuk mewakili negara...
by infodept.bn 9 hours ago | via Instagram

Ke arah penambahbaikan mutu sukan negara BERAKAS, Rabu, 19 September. – Atlet-atlet Kebangsaan Negara Brunei Darussalam baru-baru ini telah menyertai Sukan Asia Ke-18 (18th Asian Games), yang berlangsung di Jakarta-Palembang, Indonesia pada 18 Ogos hingga 2 September 2018 dalam tujuh acara sukan. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita...
by infodept.bn 9 hours ago | via Instagram

Tingkatkan kemahiran Bahasa Melayu pelajar BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 19 September. - Terdapat pelbagai faktor penyumbang terhadap ketidakseimbangan peratus keputusan pencapaian Bahasa Melayu dalam peperiksaan PSR dari tahun 2002 hingga 2017 jika dibandingkan dengan pencapaian peratus Bahasa Inggeris. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu...
by infodept.bn 9 hours ago | via Instagram