Tinjau penetapan harga barang keperluan asas BRUNEI MUARA, Selasa, 11 September. - Penetapan harga maksima ke atas beberapa barangan keperluan asas di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142 adalah bertujuan bagi melindungi hak dan kepentingan pengguna, dalam memastikan barangan tersebut mudah didapati dan mampu dibeli oleh semua lapisan rakyat. Untuk...
by infodept.bn 2 months ago | via Instagram

Kontinjen Sukan Persahabatan BIMPNT-EAGA Ke-10 diraikan BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 8 Disember. - Kontinjen-kontinjen dari negara yang menyertai Sukan Persahabatan BIMPNT-EAGA ke-10 diraikan pada Majlis Makan Malam bertempat di Tarindak D'Seni anjuran Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu #brunei...
by infodept.bn 22 hours ago | via Instagram

Berani menampilkan diri menyahut panggilan murni BATU APOI, Sabtu, 8 Disember - Para pelatih Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) merupakan modal insan belia yang optima, yang memiliki jati diri dan semangat patriotisme yang kental sepertimana yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan...
by infodept.bn 22 hours ago | via Instagram

PKBN catat sejarah pengambilan terbesar BATU APOI, Sabtu, 8 Disember. - Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) Pengambilan ke-8 tahun ini mencatatkan pengambilan terbesar dengan penyertaan seramai 394 belia terdiri daripada 249 lelaki dan 145 perempuan sekali gus mengatasi pengambilan-pengambilan terdahulu di Kem Latihan PKBN, di sini. Untuk berita lanjut sila...
by infodept.bn 22 hours ago | via Instagram