MRSB adakan acara Walkaton Hijrah BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 11 September. - Bersempena dengan menyambut kedatangan Awal Tahun Hijrah 1440, Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah (MRSB), Kampung Sungai Akar melalui Bahagian Riadah dan Hari Kebesaran Islam telah mengadakan Acara Walkaton Hijrah bertempat di masjid berkenaan. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn...
by infodept.bn 2 months ago | via Instagram

Cahaya Islam, Iman menerangi jiwa BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 November. - Cahaya Islam dan cahaya Iman, bukanlah calang-calang cahaya. Selain berfungsi membersihkan lahiriah manusia, cahaya ini juga berfungsi menerangi jiwa yang gelap gelita. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu #brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews...
by infodept.bn 18 hours ago | via Instagram

Brunei-China berazam mantapkan hubungan dua hala BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Republik Rakyat China, Tuan...
by infodept.bn 18 hours ago | via Instagram

Mengalu-alukan Lawatan Negara Presiden Republik Rakyat China BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 November. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Presiden Republik...
by infodept.bn 18 hours ago | via Instagram