Not something you see everyday... 30 foot tall basset hound! #bassethound #dog #dogsofinstagram #rochester #roc #rochesterny
by bgiceplex 1 year ago | via Instagram