คนพวกนี้คือใคร 5555 เป็นแอพที่เปลี่ยนผีเป็นคนจริงๆนับถือๆ #snow https://t.co/ECcCfAmsyM
by BAAMCHANANCHIDA 10 months ago | via Twitter

แบมและผองเพื่อน https://t.co/mLfXFsoch5
by BAAMCHANANCHIDA 1 day ago | via Twitter

นุ้งแขมและนุ้งแพรว😍😘 https://t.co/0tYxCmCGXQ
by BAAMCHANANCHIDA 3 days ago | via Twitter


ไม่อยากให้ไป . https://t.co/4rhBZfkLHd
by BAAMCHANANCHIDA 6 days ago | via Twitter

แบมไปทุกงาน เเต่ไม่รู้ฐานะจริงๆ ไปในฐานะคนช่วยงายตลอด ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา สมาชิกสโมก็ไม่ ทีมงานจัดผ้าก็ไม่ ชมรมดนตรีก็ไม่ ไม่ใช่หน้าที่ แต่เเบมคิดว่ามันน่าสนุกแบมก็ไป ก็คนเยอะๆมันสนุกนี้ เพื่อนอยู่เยอะคุยกันเยอะๆสนุกจะตาย 🤗. https://t.co/1XmYhcsScZ
by BAAMCHANANCHIDA 1 week ago | via Twitter