Πως ορίζεται η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ); https://psychomotor-athens.gr/arthra/logotherapeia/eidiki-glwssiki-diatarahi/ #Psychomotor
by psychomotor_team 5 months ago | via Instagram

Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη δέσμη αξιολόγησης BOT-2™ (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition) Αθήνα | 21 - 22 Απριλίου 2018 #Psychomotor #psychomotorTeam
by psychomotor_team 4 days ago | via Instagram

Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη δέσμη αξιολόγησης BOT-2™ (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition) Αθήνα | 21 - 22 Απριλίου 2018 #Psychomotor #psychomotorTeam
by psychomotor_team 4 days ago | via Instagram

Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη δέσμη αξιολόγησης BOT-2™ (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition) Αθήνα | 21 - 22 Απριλίου 2018 #Psychomotor #psychomotorTeam
by psychomotor_team 4 days ago | via Instagram

Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη δέσμη αξιολόγησης BOT-2™ (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition) Αθήνα | 21 - 22 Απριλίου 2018 #Psychomotor #psychomotorTeam
by psychomotor_team 4 days ago | via Instagram

Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη δέσμη αξιολόγησης BOT-2™ (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd Edition) Αθήνα | 21 - 22 Απριλίου 2018 #Psychomotor #psychomotorTeam
by psychomotor_team 4 days ago | via Instagram