Απαγορεύεται η μουσική!!!
by psychomotor_team 6 months ago | via Instagram

by psychomotor_team 1 week ago | via Instagram

COOP Workshop in Athens! 16-17-18 Νοεμβρίου 2018 και Follow Up: 3 Μαρτίου 2019 @ Psychomotor Athens! #CoopInAthens
by psychomotor_team 1 week ago | via Instagram

it's official! Save the dates! COOP Workshop in Athens! ➡️ 16-17-18 Νοεμβρίου 2018 και Follow Up: 3 Μαρτίου 2019 @ Psychomotor Athens ! ➡️ Για περισσότερες πληροφορίες: https://psychomotor-athens.gr/seminaria/co-op-workshop/ και ☎️ 210 8 100 508 #COOP | #CoopInAthens
by psychomotor_team 3 weeks ago | via Instagram

Bricks for autism in Athens
by psychomotor_team 4 weeks ago | via Instagram

We are very happy and flattered to host 3 very successful trainings in Lego®- based therapy for the first time in Athens! #LegoBasedTherapy #LegoTherapy #Psychomoto
by psychomotor_team 4 weeks ago | via Instagram