Atlet Brunei sertai Sukan Pelayaran BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 11 September. - Lima orang ahli rombongan terdiri dari seorang urusetia, dua pegawai perubatan dan pengurus serta seorang atlet Pelayaran yang akan menyertai Kejohanan Sukan Malaysia (SUKMA) XIX, Perak 2018 berlepas ke Perak, Malaysia. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota:...
by infodept.bn 4 months ago | via Instagram

Pelancaran Buku Rancangan Strategik Jabatan Audit 2019-2024 BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 Januari. - Buku Rancangan Strategik Jabatan Audit 2019-2024 membarigakan maklumat terkini termasuk visi dan misi Jabatan Audit serta menetapkan perancangan lima tahun Jabatan Audit bermula dari Tahun Kewangan 2019/2020 dalam menangani cabaran masa depan kerja dalam pengauditan. Untuk...
by infodept.bn 17 hours ago | via Instagram

Perancangan Strategik MSD 2018/2019 – 2022/2023 dilancarkan BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 22 Januari. - Perancangan Strategik Jabatan Perkhidmatan Pengurusan 2018/2019 – 2022/2023 mengandungi maklumat terkini termasuk peranan visi dan misi Jabatan Perkhidmatan Pengurusan (MSD). Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita Asal Dalam Bahasa Melayu #brunei #bruneidarussalam #brunei_ig #bruneinews...
by infodept.bn 17 hours ago | via Instagram

Ahli MMN tinjau Tapak Perusahaan Perikanan MUARA, Selasa, 22 Januari. - Kearah mengetahui perkembangan dan pencapaian terkini aktiviti-aktiviti industri perikanan di negara ini, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN) telah mengadakan lawatan ke beberapa lokasi tapak-tapak perusahaan perikanan di Daerah Brunei dan Muara. Untuk berita lanjut sila layari www.pelitabrunei.gov.bn Nota: Berita...
by infodept.bn 17 hours ago | via Instagram