ได้จับ Huawei P9 แล้วเลนส์ LEICA เมพขิงๆ แถมราคาออกมาตัด Galaxy S7 เต็มๆ #flashfly #HuaweiP9
by mayflashfly 1 year ago | via Instagram |

iPhone 6s Plus vs Galaxy S7 edge #flashfly
by mayflashfly 1 year ago | via Instagram |

Thailand Developer Day 2016 #flashfly #MicrosoftTH #ThDevDay
by mayflashfly 1 year ago | via Instagram |

คุณสัตยา นาเดลลา บนเวที #THDevDay #flashfly
by mayflashfly 1 year ago | via Instagram |

มันเท่มาก Nokia X7 #flashfly #NokiaX7 #symbianAnna
by mayflashfly 1 year ago | via Instagram |

iOS 9.3.3 Public Beta 1 กว่าจะอัพเสร็จ 1.7GB #flashfly
by mayflashfly 1 year ago | via Instagram |