@LorenaMikii la miki , un juego de palabras o algo asi jaja :) #caricaturas https://t.co/ASZ20Q9JW4
by nirstoons 5 days ago | via Twitter