RT @paulrubas: **MANALIG KA LANG, MAGKAKA-NEWPHONE KA RIN!** RT THIS IF Ɯ WANT NEW PHONE TOMORROW!!! šŸ„° https://t.co/Ytn04qQZGh
by may_ceniza 1 month ago | via Twitter

Huling gabi nating magkasama šŸ˜­ Mag iingat ka palagi Ate. See you soon ILOVEYOU! šŸ’ÆšŸ’› @irriiisssshhhh_ https://t.co/TIxffb6EGm
by may_ceniza 2 days ago | via Twitter

RT @hoelysad_: Me helping someone with their problems vs me dealing with my own problems https://t.co/BnTJC7OUdh
by may_ceniza 3 days ago | via Twitter

RT @kaishteruu: Iā€™m no different https://t.co/1yIlWy84gJ
by may_ceniza 3 days ago | via Twitter