Gorgeous Ontario cherries ๐Ÿ’ and strawberries ๐Ÿ“ are in abundance at the Hamilton Farmersโ€™ Market... just in time to freshen up your weekend!! ๐Ÿ’Hmmm... do you know what goes really well with fresh, early summer fruit... ??๐Ÿ“ #henrybrowns #hamontfood #hamont #hamonticecream #smallbatch #smallbatchicecream #fromscratch #eatlocal #icecream #realdairy #fairtrade #organic #sorbet...
by henrybrowns 4 months ago | via Instagram

Just before the deep freeze: PUMPKIN CRACKLE!!! Perfect pumpkin pie flavour gets set off by crispy dark chocolate crackle... one of my favourite fall flavours, featured tomorrow for SMALL BATCH SATURDAY!! ๐Ÿ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ #henrybrowns #hamontfood #hamont #hamonticecream #smallbatchicecream #fromscratch #eatlocal #icecream #realdairy #fairtrade #organic #sorbet #naturalicecream #hamontmarket #localfood #icecreamnomnom #nomnom #thinklocal...
by henrybrowns 1 week ago | via Instagram

HONG KONG MILK TEA?? Oh goodness, yes!! ๐Ÿฆ๐Ÿฆ๐Ÿฆ๐Ÿฆ๐Ÿจ๐Ÿจ๐Ÿจ๐ŸจIts available in cups, scoops and tubs just in time for SMALL BATCH SATURDAY ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ โ˜•๏ธ โ˜•๏ธ โ˜•๏ธ #henrybrowns #hamontfood #hamont #hamonticecream #smallbatchicecream #fromscratch #eatlocal #icecream #realdairy #fairtrade #organic #sorbet #naturalicecream #hamontmarket #localfood #icecreamnomnom #nomnom #thinklocal #shoplocal #foodlandontario #mycustomersrock #greenuphenrybrowns #customquarts #blitzimitzi #WhatsNotToLove...
by henrybrowns 2 weeks ago | via Instagram