พื้นที่ของฉัน ! #ijuyyasostory
by ijuyyasostory 2 years ago | via Instagram

พอไอเดียมีมากมาย ยาก...จนไม่รู้จะหยิบอันไหนมาใช้ดี ! #ToodsMarket #ToodsThaiBan #FujiXT10 #การตลาดก็เช่นกัน
by ijuyyasostory 2 years ago | via Instagram

หิวกันไหม !
by ijuyyasostory 2 years ago | via Instagram