Loving those lake sunsets again. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜. .. .. #lakepleasantIN #sunset #summertime #sweetsummertime #midwestisbest
by superstar5622 1 month ago | via Instagram

I never had gelato before making my own. Turns out, super easy and tastes remarkably like ice cream. But food ice cream! Recipe on the blog yesterday. #timely .. .. #icecreamoftheweek #fromdianaskitchen #gelato #strawberries #ontheblog
by superstar5622 4 days ago | via Instagram

After our court hearing to finalize Lukeโ€™s adoption we went for ice cream with all 4 grandparents. Every year since weโ€™ve gone out for ice cream on this day to celebrate and remember. SO blessed to have this boy in our lives. .. .. #adoptionislove #adoptionday #icecream #thirtyonedaysofsummerfun
by superstar5622 5 days ago | via Instagram

Even with as many tropical flavored margaritas Iโ€™ve made, I was very skeptical of this Pineapple Vodka Limeade drink because I didnโ€™t think the pineapple and lime would mix well. Turns out I was wrong (and I donโ€™t say that easily). This was a delightful drink and so easy to...
by superstar5622 6 days ago | via Instagram

Beautiful night for some baseball, free hot dogs (for others, not me ๐Ÿคข), and 5 pairs of free sunglasses (only 3 of which made it home). .. .. #tincaps #fortwayne #dtfw myfortwayne #visitfortwayne #myindiana #visitindiana #midwestisbest #thirtyonedaysofsummerfun
by superstar5622 6 days ago | via Instagram

If Luke had to pick between either his parents or cousins for the rest of his life, Iโ€™m pretty sure cousins would win. I guess I should be happy it would take 46 cousins to replace us?? ๐Ÿค” .. .. #fortwaynezoo #fwkidszoo #lukedlovinglife #thirtyonedaysofsummerfun #cousins
by superstar5622 1 week ago | via Instagram